BIM

19 parmi 19 résultats
+
Le BIM pour l'exécution et la fin de chantier.

BIM bij de uitvoering en aan het einde van de werken.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het gebruik van BIM heeft voor de aannemer een aantal belangrijke voordelen te bieden tijdens de uitvoeringsfase en dit, niet alleen op de bouwplaats zelf, maar ook voor wat de opvolging van de werken, de planning en het budget betreft. Ook wanneer de werken ten einde zijn, kan BIM nog goed van pas komen bij de opstelling van as-built-gegevens en het gebouwbeheer.
+
Industrie 4.0: experten aan het woord.

Industrie 4.0: experten aan het woord.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Om de bouwsector goed te kunnen bijstaan bij de digitale veranderingen, moet het WTCB luisteren naar de noden en vragen uit de praktijk. Het panelgesprek op het evenement HORIZON 2020 op 23 november 2016 is hiervan een mooi voorbeeld. De interactie tussen een publiek van bouwprofessionelen en enkele experten op het vlak van BIM en ICT bracht interessante inzichten naar voren.
+
Wacht niet langer met digitaliseren.

Wacht niet langer met digitaliseren.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De laatste jaren werd er vaak een beroep gedaan op de bouwsector om via innovatie antwoorden te vinden op de maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Zowel op het vlak van bouwen als renoveren zijn er tegenwoordig heel wat veranderingen en nieuwe verplichtingen. Dankzij BIM en de digitale technologieën liggen de mogelijkheden om te blijven innoveren binnen ieders bereik.
+
La révolution industrielle 4.0 : des technologies numériques au service de nos métiers.

De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De 4e industriële revolutie of 'Industrie 4.0' berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT.
16 februari 2017
Nieuws
+
BIMportal

BIMportal

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Het BIMportal is een sensibiliserings- en informatieportaal rond BIM. Zoals de naam reeds aangeeft, streeft het BIMportal ernaar om de Belgische referentie portaalsite te worden omtrent BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld . Via deze weg willen we professionelen gemakkelijk toegang verlenen tot kwaliteitsvolle en relevante informatie en de kans bieden om informatie te delen. Het BIMportal is een initiatief van het Technisch Comité BIM...
+
Lean, Bim, industrialisatie ... De bouwsector kent een ware revolutie!

Lean, Bim, industrialisatie ... De bouwsector kent een ware revolutie!

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De bouwsector kent een ware revolutie ... De toenemende digitalisering, industrialisering en robotisering van de sector zorgt immers voor een verbetering van de productiviteit en de kwaliteit. Wat houdt het lean bouwen in? En het BIM? Dit hulpmiddel zal tijdens de studiedag 'De bouw in het digitale tijdperk' van 12 september 2016 besproken worden. Ook de huidige en toekomstige evoluties zullen aan bod komen.
+
HORIZON 2020 : scruter ensemble l'avenir.

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit...
+
Schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité 'BIM & ICT'.

Schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité 'BIM & ICT'.

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De digitalisering van de bouwsector staat tegenwoordig in de kijker. Het BIM (Building Information Model / Modelling / Management) brengt een radicale verandering teweeg in de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Met het oog hierop heeft het WTCB een nieuw Technisch Comité 'BIM & ICT' opgericht met als doel de onderzoeks- en informatieactiviteiten te coördineren en de normalisatieactiviteiten op te volgen.
23 juni 2015
Artikel
+
Vers une utilisation généralisée des technologies numérique et une chaîne de valeur intégrée dans le secteur de la construction

Vers une utilisation généralisée des technologies numérique et une chaîne de valeur intégrée dans le secteur de la construction

Confederatie Bouw
L’effervescence autour du numérique dans la construction est aujourd’hui réelle au sein de l’Europe voire même de la Belgique. Le modèle BIM (Building Information Model) contribue à ce mouvement, car il bouleverse fondamentalement la façon de concevoir, de bâtir et d’exploiter les bâtiments et les infrastructures routières. La modélisation des données du bâtiment ou BIM (Building Information Modeling) permet aux acteurs de la construction d’accélérer l’élaboration et la réalisation des projets, tout en réduisant les coûts de construction et d’exploitation.