Zorgen voor visueel comfort dankzij natuurlijk licht

Door BE LB
03 juli 2013
Assurer le confort visuel au moyen de la lumière naturelle
Leefmilieu Brussel
De inval van natuurlijk licht optimaliseren, om het energieverbruik in verband met de verlichting en het welzijn van de gebruikers te beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het visueel comfortinfo-icon met behulp van natuurlijk licht te garanderen:

  • De verlichtingsbehoeften bepalen naargelang het gebruik van de lokalen
  • De architectuur van het gebouw zo ontwerpen dat er zoveel mogelijk natuurlijke lichtval is en zorgen dat die zo goed mogelijk in het gebouw verspreid wordt
  • Zich tegen het natuurlijk licht beschermen door voor zonneweringen te kiezen en deze op een geschikte plaats aan te brengen
  • Als er onvoldoende natuurlijk licht is, moet men dit aanvullen met kunstmatige verlichting die het energieverbruik tot een minimum herleidt (zie het dossier Optimaal gebruik van kunstlicht)

➩ Uitdagingen