Zonneboiler

Door BE LB
21 december 2016
Zonneboiler
Leefmilieu Brussel
Door sanitair water gratis te verwarmen met de zon kunt u uw factuur sterk inkrimpen. Dankzij thermische zonnepanelen kunt u 60 % van uw jaarlijkse behoeften aan sanitair warm water invullen. Welke bedragen ? Tot 4 m² apertuuroppervlakte A : 2500 € B : 3000 € C : 3500 € Bonus van 200 €/m² vanaf 4 m² .

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

 Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in het gids C7.