Welke positieve gevolgen hebben de Brusselse financiële prikkels voor u als aannemer?

Door CBBH CCBC
25 maart 2016
Quelles sont les retombées des incitants financiers bruxellois pour vous, entrepreneur ?
Confederatie Bouw
In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie wenst de CBB-H te vernemen wat uw feedback is over werven die financieel geprikkeld werden als voorbeeldgebouw, met energiepremies of renovatiepremies.

Kon u hierdoor een opstapje nemen naar nieuwe bouwpraktijken? Kon u zo nieuwe klanten binnenhalen? Kon u innovatieve wijzen van samenwerking in de praktijk brengen? Uw ervaring is belangrijk! Vul deze snelle enquête in.

Dienstverlening aangeboden in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie.