Wat is een publieke behandeling?

Door BE LB
09 februari 2018
Wat is een publieke behandeling?
Leefmilieu Brussel
De publieke behandeling is een mechanisme dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat toelaat zich in de plaats te stellen van houders van verplichtingen (eigenaars of uitbaters) tijdens onderzoeken en de behandeling van verontreinigde bodems.

Deze ambtshalve tussenkomsten zijn gericht op de weesverontreinigingen, die 80% van de verontreinigingen in Brussel vertegenwoordigen, en hebben als doel:

  • de financiële steun voor de behandelinginfo-icon van weesverontreinigingen te verhogen en de onrechtvaardigheden die onschuldige eigenaars en uitbaters ondervinden te verminderen;
  • de behandeling van weesverontreinigingen in Brussel te versnellen;
  • de verwezenlijking van de vastgoedtransacties en economische projecten die worden beïnvloed door vervuilingen waarvan de kern over meerdere percelen is verspreid, te vergemakkelijken en de bestaande complexe situaties te deblokkeren;
  • de Brusselse Regering te ondersteunen bij het uitvoeren van de sociaaleconomische projecten die ze heeft opgenomen in haar gewestelijke beleidsverklaring.

 

De beslissing om dit mechanisme te creëren werd op 1 juni 2017 door de Brusselse Regering genomen.  

Om dit mechanisme te situeren herinneren we eraan dat in de huidige wetgeving wordt gestipuleerd dat het onderzoek en de behandeling van verontreinigde gronden gebeuren op een duidelijk bepaald terrein en dat een duidelijk geïdentificeerde persoon verantwoordelijk wordt gesteld. Dit systeem werkt in 90% van de gevallen, maar bepaalde ingewikkelde situaties raken niet opgelost. Dit zijn twee voorbeelden die deze problematische situaties illustreren:  

  • Een particulier wil zijn onroerend goed verkopen en voert een verkennend bodemonderzoek uit. Hij stelt jammer genoeg vast dat er een belangrijke weesverontreiniging is i.v.m. een oude fabriek en waarvan de kern over meerdere percelen is verspreid.  De kosten voor het onderzoek en vooral voor de behandeling leiden vaak tot zeer hoge kosten die niet kunnen worden gedragen door de verkoper van een huis en tot vertragingen, zelfs blokkeringen, in het verloop van de projecten omwille van de omvang van de beoogde verontreinigingen (gechloreerde solventen die zeer mobiel zijn), het aantal betrokken gesprekspartners en het gebrek aan coördinatie tussen hen. 
  • Het Gewest wordt geconfronteerd met vele demografische uitdagingen en heeft nood aan gezonde terreinen voor het inplanten van scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, woningen, parken voor nieuwe ondernemingen, enz. Tegelijkertijd liggen, vooral langs het kanaal, meerdere tientallen terreinen braak  - onder andere spoorwegstations, petroleumopslagplaatsen, gieterijen, enz. Deze terreinen zijn economisch bevroren en trekken weinig investeerders aan omwille van het sterke vermoeden van bodemverontreiniging en de hoge uitgaven die de behandeling ervan zou veroorzaken.

Dit publiek interventiemechanisme zal voortaan deze meer problematische gevallen kunnen oplossen.