Wanneer en hoe moet ik een werftoelating aanvragen?

Door BE LB
01 december 2017
Wanneer en hoe moet ik een werftoelating aanvragen?
Leefmilieu Brussel
Voor sommige werven moet u vooraf een toelating aanvragen bij het gemeentebestuur dat verantwoordelijk is voor de werven.

Deze toelating kadert in de wetgeving inzake milieuvergunningen en hangt af van het soort werken, het gecumuleerde vermogen van de machines en het bruto oppervlak van de werf indien het gebouw, het kunstwerk of de leiding in kwestie werden gebouwd of aangelegd vóór 1 oktober 1998

Er zijn ook nog andere wetgevingen die betrekking hebben op werven zoals de ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems (alle informatie over dit onderwerp staat in het thema BODEM) of de ordonnantie met betrekking tot bouwplaatsen op de openbare weg. De hier uitgewerkte informatie gaat enkel over de wetgeving met betrekking tot milieuvergunningen

Opgelet: de milieuvergunninginfo-icon en/of de stedenbouwkundige vergunning voor een bouw- of renovatieproject impliceren niet dat u toelating hebt tot de uitvoering van de werf!

Informeer u bij de bevoegde autoriteiten over de andere wetgevingen die van toepassing zijn voor de uitvoering van uw werken. 

Wanneer moet u bij de gemeente een toelating aanvragen voor het uitvoeren van de werf?

1.    Indien uw werken een nieuwbouw, een afbraak of een verbouwing van een gebouw buiten het openbare wegennet of van een kunstwerk betreffen, moet u een toelating aanvragen indien het vermogen van alle gebruikte machines  > 50 kW bedraagt (gecumuleerd vermogen).