Vragen rond bedrijfsbeheer en informatisering?

Door CSTC WTCB
22 september 2014
Vragen rond bedrijfsbeheer en informatisering?
WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De afdeling Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken van het WTCB staat de aannemers met raad en daad bij.

Steeds meer aannemers ontdekken dat het WTCB hen niet alleen bouwtechnische informatie kan verschaffen, maar ook objectief advies en bedrijfsgerichte begeleiding inzake beheer, kwaliteit en informatietechnieken.

De afdeling beheer bestaat uit een multidisciplinair team van ingenieurs, architecten, economen en informatici. Een tiental medewerkers ondersteunen de aannemers bij hun vragen rond het volledige bouwproces, van de offertefase tot en met de oplevering.

Het team buigt zich over de theoretische aspecten van deze actiedomeinen en zorgt tevens voor talrijke opleidingen, begeleiding, relevante publicaties en informatica-advies.

Het volledige beheer van de onderneming en de verschillende projecten kan aan bod komen, maar doorgaans werken de adviseurs hoofdzakelijk rond kostprijsberekening, planning, procesverbetering en kwaliteitszorg en toegepaste informatica.

Kostprijsberekening

Een van de bestaansredenen van elk bouwbedrijf bestaat in het uitoefenen van winstgevende beroepsactiviteiten. Maar wanneer maakt een onderneming precies winst? Om dit te achterhalen is het noodzakelijk dat de onderneming eerst een goed inzicht in haar kostenstructuur krijgt. Gezien het belang en de impact van dit inzicht is het niet verwonderlijk dat de aannemers zeer veel belangstelling tonen voor opleidingen en begeleiding rond dit thema. In een volgende fase kan men nagaan hoe het gesteld is met o.a. de productiviteit, de rendabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming door het toepassen van een op maat uitgewerkte financiële analyse.

Planning

Door de stijgende complexiteit van het bouwen (duurzaam en luchtdicht bouwen, de vele betrokkenen op de bouwplaats …) neemt het belang van een gedegen werfvoorbereiding en -planning alsmaar toe. De experten van de afdeling ondersteunen de aannemers bij hun planningsproblematiek en helpen hen om hun mensen en machines efficiënt en optimaal in te zetten. Een van de belangrijkste factoren hierbij zijn de keuze van het geschikte planningspakket en de opleiding met betrekking tot het gebruik van dit pakket.

Procesverbetering en kwaliteitszorg

De afdeling beschikt over heel wat expertise rond kwaliteitszorg en procesverbetering. Via publicaties en opleidingen worden de aannemers geïnformeerd.

Toegepaste informatica

Het informatiseren van het volledige bouwproces is een noodzaak voor de aannemers. Via diverse projecten (bv. Triple T) worden de aannemers begeleid bij de informatisering van hun bouwbedrijf.

In praktijk bruikbare didactische tools C PRO©, C DATA©, C PREP©, C FACT© en C DOC ©

Om haar begeleidingen kracht bij te zetten, ontwikkelde het WTCB de didactische Excel©-tools C PRO© en C DATA©. Dankzij deze tools is het mogelijk om op basis van de theoretische aspecten van de kostprijsberekening een gegronde offerte op te stellen.

Het is van cruciaal belang dat de door de bouwplaats vereiste voorbereidingen vóór de aanvang van de werken in kaart gebracht worden. De tool C PREP© voorziet in een uitgebreide checklist van de verschillende activiteiten en hun verantwoordelijken, en biedt de mogelijkheid om deze activiteiten op te volgen.

Zodra de werken in uitvoering zijn, kunnen de vorderingsstaten en facturen opgemaakt worden met behulp van C FACT©.

Doorheen het bouwproces is een goed documentbeheer essentieel. Om al de typedocumenten te structureren en systematiseren werd de tool C DOC© ontwikkeld. Dankzij deze tool is het immers mogelijk om de bedrijfs- en bouwplaatsgegevens eenmalig in te voeren en automatisch over te nemen in alle typedocumenten. Bovendien kunnen deze gegevens geraadpleegd worden via de cloud.

Contact

De afdeling Beheer van het WTCB is bereikbaar via gebe@bbri.be of telefonisch op het nummer 02 716 42 11.