Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)

Door BE LB
22 juli 2013
Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution et émission)
Leefmilieu Brussel
Het thermisch comfort met zo weinig mogelijk energiekosten garanderen, met inachtneming van de distributie, de emissie en de regeling van de verwarmingssystemen, systemen voor sanitair warm water en koelsystemen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om de productie en opslaginfo-icon voor de verwarming en het sanitair warm water te optimaliseren:

  • De behoeften inzake verwarming, sanitair warm water en koeling bepalen en zoveel mogelijk beperken
  • Het productie- en opslagsysteem kiezen en dimensioneren
  • Het distributienet bepalen, de terminaleenheden dimensioneren en een efficiënte regeling mogelijk maken.

Deze stappen worden opgenomen in een globale strategie die het globaal rendement van de verwarmingsinstallatie en van de installatie van het sanitair warm water beoogt te optimaliseren

➩ Uitdagingen