Verrijking van het stedelijke landschap

Enrichir le paysage urbain
Leefmilieu Brussel
Erop toezien dat het project van een uitstekende architecturale kwaliteit is en dat de stedenbouwkundige integratie tot de ontplooiing van de bevolking en tot de verbetering van de levenskwaliteit bijdraagt.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het stadslandschap te verrijken:

  • Er op lokaal vlak toe bijdragen dat de leefomgeving gestructureerd en geconfigureerd wordt
  • Een dialoog, een continuïteit, een verbinding tussen het project en de stedelijke omgeving tot stand brengen
  • Vernieuwen en vervangen door de stad op zichzelf herop te bouwen met het oog op een zuinige aanwending van de ruimte, en hierbij zowel het erfgoed als het landschap behouden
  • Op een evenwichtige manier verdichten en er hierbij voor zorgen dat de stad nog kan ademen met behulp van onbebouwde ruimtes (openbare ruimtes, tuinen...)

➩ Uitdagingen