Verbuizing van een collectieve schoorsteen

Door BE LB
21 december 2016
Verbuizing van een collectieve schoorsteen
Leefmilieu Brussel
Als verschillende individuele verwarmingsketels op dezelfde gemeenschappelijke schoorsteen zijn aangesloten, vergt de vervanging van die ketels vaak een complexere en duurdere verbuizing. De premie heeft betrekking op de renovatiewerken of de installatie van een gemeenschappelijke schoorsteen met het oog op de aansluiting van performante individuele ketels.

De plaatsing van een gemeenschappelijke schoorsteen met het oog op de vervanging van een gemeenschappelijke verwarmingsketel door individuele ketels komt niet in aanmerking voor de premie.

Mede-eigendommen met allemaal individuele verwarmingsketels kunnen die kaap dankzij de premie voor collectieve verbuizing gemakkelijker ronden.

Welken bedragen ?

A :  30 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

B :  35 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

C :  40 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in het gids C6.