Twee wetenschappelijke boeken gepubliceerd over hergebruik

Door Ibram Nobels
19 maart 2018
Deux ouvrages scientifiques parus sur la question du réemploi
Bruxelles Environnement
Het jaar 2018 begint sterk voor de literatuur rond hergebruik. Er zijn immers zopas twee boeken verschenen bij wetenschappelijke uitgevers, het ene opgesteld in het Engels, het andere in het Frans. In beide werken wordt onderzocht wat de grote trends zijn op het gebied van hergebruik van bouwelementen.

Onvermijdelijk worden bepaalde begrippen in beide werken besproken. Dat toont aan dat termen zoals "hergebruik in situ" [reémploi sur site in het Frans, vert.] en "urban mining" maar ook "design for deconstruction" worden gedeeld en zodoende verwijzen naar praktijken die alsmaar beter bekend zijn. Alles wel beschouwd werken de twee boeken een specifieke aanpak uit en hanteren ze een eigen taalgebruik, wat mogelijks wijst op het uiteindelijk nog zeer open en zeer levendige karakter van de kwesties die blijven opborrelen uit praktijken omtrent het hergebruik van bouwelementen.

Korte beschrijving van deze twee boeken.