Territoriale aspecten

Door BE LB
31 oktober 2014
Territoriale aspecten
Leefmilieu Brussel
Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlaktenVolgens de statistieken over de gekadastreerde oppervlakten van het Brussels Grondgebied (d.w.z.

ongeveer 8/10 van de reële oppervlakte van het Gewest), waren de woningen (voornamelijk huizen – met inbegrip van hun kleine tuinen – en appartementsgebouwen) in 2012 goed voor 37 % van de gewestelijke gekadastreerde oppervlakte. Begin 2012 bedroeg hun aantal 548.981, wat een toename met 7 % is over een tijdsspanne van circa 10 jaar.

Desondanks blijft het Brussels Gewest een relatief groen karakter behouden, zoals blijkt uit het aandeel woningen met tuin (40 % volgens de gegevens van de sociaaleconomische enquête van 2001 - ADSEI) en het aandeel groene ruimten, zoals bossen, tuinen en parken, landbouwgronden, weides, graslanden en boomgaarden, evenals braakliggende terreinen (32 % van het gekadastreerde grondgebied in 2012).

Bodembezetting op basis van de gekadastreerde oppervlakten (12.839 ha) (2012)
Bronnen: BISA op basis van de gegevens van de Administratie van het Kadaster (AKRED) en van de ADSEI

Over de periode 1992-2012 steeg de totale bebouwde oppervlakte met 9 %. De categorieën waar de sterkste stijging werden opgetekend, zijn de appartementsgebouwen (+ 49 %) en vervolgens in mindere mate de banken en kantoorgebouwen (+ 27 %) alsook de uitrustingen van openbaar nut (+ 19 %) en de gebouweninfo-icon voor recreatie en sport (+ 10 %).

Deze verstedelijking en verdwijning van niet-bebouwde oppervlakten wordt bevestigd door de analyse van lucht- en satellietfoto’s (IGEAT-ULB, 2006) en heeft als logisch gevolg een impermeabilisering van de bodem. Dit fenomeen raakt de gemeenten op erg ongelijke wijze en is op het niveau van het hele Gewest met 18 % toegenomen tussen 1993 en 2006.