School: Challenge 4 climate

Door BE LB
05 april 2017
School: Challenge 4 climate
Leefmilieu Brussel
Niveau: secundair onderwijs. Voor het kleuter- en het lager onderwijs: reageer op onze projectoproep  en ontwerp uw eigen Klimaatproject.

Er zijn vele wegen om op school te strijden tegen de klimaatverandering. Dit project stelt voor om de CO2-uitstoot op school te verminderen door vier thematische uitdagingen aan te gaan.

Het ecoteam kan er, naargelang de CO2-uitstoot van de school, voor kiezen het verwarmingsverbruik te doen zakken, zachte mobiliteitinfo-icon te promoten, de aankoop van benodigdheden met een lage grijze energieinfo-icon aan te moedigen, ... Het gaat erom samen met de begeleider vier originele uitdagingen aan te gaan die invloed zullen hebben op evenveel CO2-bronnen.

Het doel van de ingevoerde wijzigingen is de CO2-afdruk van de school duurzaam te verkleinen, ook na het einde van het project.

Concreet:

Uw leerlingen ontdekken het thema en de concepten die ermee samenhangen, nemen deel aan een debat rond individuele en collectieve oplossingen  om energieverspilling tegen te gaan en de klimaatuitdaging aan te gaan. Ze kiezen dan 4 uitdagingen om uit te voeren: een “uur zonder elektriciteit" organiseren, een Repair café oprichten, een fietsenstalling aanleggen, soep uitdelen tijdens de pauze van 10 uur, nieuwe leveranciers zoeken voor het aankopen (eventueel groepsaankopen) van schoolbenodigdheden met een lage grijze energie, .... Ze voeren ook een campagne om heel de school te sensibiliseren voor de voordelen van de gekozen uitdagingen die werden uitgevoerd  (bijv. via een flash mob, kunstactivisme, …).

Projectspecifieke verbintenissen van de school (bovenop de algemene verbintenissen) :

  • De gegevens betreffende het energieverbruik verstrekken en eventueel andere gegevens met betrekking tot voeding of mobiliteit als de CO2-afdruk naar deze thema's wordt uitgebreid.

Deelname aan de "Challenge 4 climate"