Opwaarderen, beschermen en ontwikkelen van de natuurlijke omgeving in een duurzaam gebouw en op het perceel

Door BE LB
15 juli 2013
Valoriser, protéger et développer le milieu naturel dans le bâtiment durable et sur sa parcelle
Leefmilieu Brussel
Voorzieningen treffen voor de valorisatie, bescherming en ontwikkeling van de natuurlijke omgeving rond het gebouw.

Picto_Portal_Nature Natuurontwikkeling

4 dossiers met acties om de natuur in stand te houden en te versterken door alle beschikbare oppervlakken van het gebouw en zijn omgeving optimaal te benutten

➩ Context