Modaliteiten

Door BE LB
09 april 2018
Modaliteiten
Leefmilieu Brussel
Let op: deze uitleendienst is

uitsluitend bestemd voor actoren (verenigingen, gemeenten, scholen, enz.) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd en particulieren begeleiden bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze dienst richt zich dus niet tot particulieren.

Hoe een item van het energieplatform lenen?

Ten eerste dient u het item dat u wenst te lenen uit de lijst te kiezen. Het kan gaan om een spel, een maquette van een huis, een moduleinfo-icon (plat dak, muurisolatie, enz.), een warmtebeeldcamera, enz.

Zodra u een keuze heeft gemaakt, hoeft u gewoon op de overeenkomstige uitleenovereenkomst te klikken, ze in te vullen (naam van de lener, uitleenduur, enz.) en ze ondertekend terug te sturen naar het volgende e-mailadres: empruntnrj@environnement.brussels.

Sommige items zijn slechts beschikbaar in 1 exemplaar. Hoe vroeger het materiaal wordt gereserveerd, hoe groter de kans is dat het beschikbaar zal zijn. Vervolgens ontvangt u een e-mail waarin (al dan niet) wordt bevestigd of het mogelijk is om het materiaal op de gevraagde datums te lenen.

Ophalen van het materiaal

Het materiaal dient te worden opgehaald bij Leefmilieu Brussel (toegangsplanLeveranciers toegangsplan) op een tijdstip dat vooraf met de uitleendienst is overeengekomen. Wanneer het materiaal wordt opgehaald, dient de lener na te gaan of het volledig en in goede staat is.

Terugbrengen van het materiaal

Het materiaal dient op de terugbezorgdag aan Leefmilieu Brussel te worden overhandigd op een tijdstip dat vooraf met de uitleendienst is overeengekomen. Op dat moment controleert deze laatste of het terugbezorgde materiaal zich in goede staat bevindt.