Levenscyclusfasen van materialen voor de TOTEM-beoordeling

Door BE LB
16 januari 2017
Levenscyclusfasen van materialen voor de TOTEM-beoordeling
Leefmilieu Brussel
De MMG-methode stelt een beoordeling voor van de milieu-impact doorheen de volledige levenscyclus van de materialen

Productiefase (modules A1-A3)

Volgens de norm EN 15804:2012 §6.2.2 omvat de productiefase:

 • de extractie van grondstoffen (en teelt van organische stoffen) en de verwerking ervan;
 • de verwerking van de secundaire materiaalinput (bv. recyclageprocessen);
 • het transport naar de fabriek (of gelijkaardig);
 • en de vervaardiging van het product, inclusief het voorzien van alle materialen, producten, energie, en afvalverwerking (tot de end-of-waste status of afdanken van de afvalresten) tijdens de productfase.

Bouwfase (modules A4-A5)

Volgens de norm EN 15804:2012 §6.2.3 omvat de bouwfase:

 • het transport van goederen naar de werf;
 • en de constructie/installatie ervan op de site, inclusief het voorzien van alle materialen, producten, energie, en afvalverwerking (tot de end-of-waste-status of afdanken van de afvalresten) tijdens de bouwfase.  

Gebruiksfase (modules B1-B7) 

Volgens de norm EN 15804:2012 §6.2.4 omvat de materiaalgerelateerde gebruiksfase:

 • het gebruik of de toepassing van het "geïnstalleerde product",
 • het onderhoud,
 • de herstellingen,
 • de vervanging,
 • en de renovatie van het gebouw, inclusief het voorzien en het transport van de benodigde materialen, producten en het gerelateerde energie- en waterverbruik, alsook de afvalverwerking (tot de end-of-waste-status of afdanken van de afvalresten) tijdens de gebruiksfase.

Ook materiaalverliezen worden hier inbegrepen. Anderzijds wordt binnen de exploitatie geïnventariseerd via het verbruik van energie (door verwarming en andere technische installaties) en (sanitair warm) water, inclusief het voorzien en het transport van de benodigde materialen en producten en het voorzien van water en energie. 

De einde-levensduurinfo-icon-fase (modules C1-C4)

Volgens de norm EN 15804:2012 §6.2.6 omvat de end-of-life-fase:

 • het afbreken of ontmantelen van een gebouw(deel), 
 • het transport naar de afvalverwerkingssite (al dan niet via een sorteercentrum),
 • de behandelingen voor hergebruik, terugwinning in een nuttige toepassing en/of recyclage, alsnog de finale afvalverwerking (via storten of verbranden).

Hierin worden al het transport en de voorziening van alle materialen, producten en gerelateerd energie- en waterverbruik voorzien.