Kerncijfers over de Brusselse economie

Door BE BE _ LB
21 september 2017
Chiffres-clés sur l’économie bruxelloise
Bruxelles Environnement
Het Panorama van de Brusselse economie, een studie uitgevoerd door 1819 en impulse.brussels, verzamelt een schat aan informatie over de bevolking, de arbeidsmarkt, de economische activiteiten en het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

Vertraging van de groei van de Brusselse bevolking

Op 10 jaar tijd is de Brusselse bevolking met 16% gegroeid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt nu 172.800 inwoners meer dan in 2007. Die groei is de laatste jaren echter verminderd: tussen 2007 en 2012 steeg het aantal inwoners met 10%, maar tussen 2012 en 2017 bedroeg de groei 5%. Op 1 januari van dit jaar bestond de Brusselse bevolking uit 1.191.604 inwoners.

Dalende werkloosheidscijfers

Het aantal werkloze werkzoekenden (WW) in Brussel heeft weer hetzelfde niveau bereikt als voor de economische en financiële crisis: in 2016 waren er 97.820 WW, bijna evenveel als 10 jaar voorheen (97.099), terwijl in 2014 het gemiddelde aantal WW nog opliep tot 110.336! De daling van het aantal werkloze werkzoekenden is begonnen in 2015 (-6%), en de trend heeft zich doorgezet in 2016 (-5%). Die vermindering betreft WW van minder dan 25 jaar oud, en WW van 25 tot 49 jaar oud (-29% en -11% de laatste 5 jaar). Oudere WW (50 jaar en ouder) zijn talrijker in 2016 dan 5 jaar geleden (+16%). Een groot aandeel van de WW zijn langdurig werkzoekenden: 48% is minstens al 2 jaar werkloos en bijna een kwart heeft al minstens 5 jaar geen werk (24%).

Toename van het aantal jobs in Brussel

15% van de Belgische werkers is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 5 jaar tijd is het aantal tewerkgestelde personen in het Brussels Gewest gestegen met 2,5%, een cijfer dat aansluit bij het Belgische gemiddelde (+2,8%). Het aantal jobs met een zelfstandigenstatuut is echter 14x sneller gestegen dan het aantal jobs in loondienst in Brussel. De twee sectoren waar die sterke groei van zelfstandigen te merken is, zijn enerzijds de sector van juridische en boekhoudkundige activiteiten, maatschappelijke zetels en beheerraden, activiteiten voor architectuur en engineering, en activiteiten voor technische controle en analyse (+17% in 5 jaar), en anderzijds de bouwsector (+ 64%). Achter dat laatste cijfer gaat echter een groot aantal valse zelfstandigen schuil. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent overigens een relatief groter aandeel van zelfstandigen in deze sector dan de andere gewesten. In Brussel is 36% van de tewerkgestelden in de bouwsector zelfstandige in hoofdberoep, tegenover 23 tot 25% in de andere gewesten. Frauduleus gebruik van het statuut lijkt meer voor te komen in Brussel dan in het Waals of Vlaams Gewest.

België kent een relatief zwakke ondernemersdynamiek

België stond in 2015 in de onderste regionen gerangschikt op vlak van ondernemerschap, meer bepaald op de 18de plaats binnen de EU (25 landen) met 6,2% voor ondernemersactiviteit. Duitsland en Frankrijk doen het nog slechter (met respectievelijk 4,7% en 5,3%), terwijl het Verenigd Koninkrijk en Nederland beter presteerden dan België (respectievelijk 6,9% en 7,2%). De statistieken van Eurostat voor het aantal nieuwe ondernemingen zijn evenmin opbeurend: in 2012, 2013 en 2014 had België het laagste percentage voor nieuwe handelszaken in de EU (6,2% ten opzichte van gemiddeld 10,9% voor de EU in 2014).