Interreg RE C²: naar een vermindering van het economische effect van afval

Door Ibram Nobels
19 maart 2018
Interreg RE C² : Vers une diminution de l’impact économique des déchets
Bruxelles Environnement
Wanneer een product of stof niet of niet langer door de houder wordt gebruikt, wordt dit product of die stof mogelijk afval. Dat betreft vooral bedrijven die reglementaire verantwoordelijkheden hebben en aan reglementaire eisen moeten voldoen maar die ook economische en strategische belangen hebben om minder afval te produceren.

De bedoeling van het RE C²-project is uw bedrijf te begeleiden naar hergebruik en recyclage in korte circuits.

Om een antwoord te formuleren op de problematiek van het bedrijfsafvalbeheer organiseren 9 operatoren uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen verenigd in het RE C²-project begeleidende activiteiten voor kleine en middelgrote ondernemingen afkomstig uit verschillende sectoren. De collectieve bijeenkomsten met landelijke of sectorale dimensie aangeboden door het consortium bevorderen de uitwisseling tussen bedrijven en openen perspectieven voor een beter beheer van de materiaalstromen.

Onze gratis begeleiding wordt aangeboden in de vorm van talrijke activiteiten. Naast de werkgroepen zijn bedrijfsbezoeken, collectieve en individuele coaching stuk voor oplossingen die worden aangeboden om te bewijzen dat het mogelijk is het economische effect van afval te verminderen.