Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Door BE LB
23 juli 2013
Améliorer la gestion de l'eau dans les bâtiments durables et sur la parcelle
Leefmilieu Brussel
Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)

Picto_Portal_Eau Water

4 dossiers met acties voor een efficiënt beheer van regen- en afvalwater op het perceel en voor een rationeel watergebruik

➩ Context