Gids Duurzame Gebouwen: Warmtepomp

Door Guide Bâtiment ...
26 juni 2017
Guide Bâtiment Durable: Pompe à chaleur
Leefmilieu Brussel
Een warmtepomp is een uitrusting die de in de natuur aanwezige warmte (lucht, bodem, water) nuttig aanwendt om ze af te voeren naar het gebouw (verwarming, warm sanitair water). Dat gebeurt via een thermodynamisch proces dat ook gehanteerd wordt in koelgroepen.Deze voorziening behandelt vooral de verwarmingsproductie. De productie van sanitair warm water (SWW) en koude worden ook in het kort aangehaald.