Gids Duurzame Gebouwen: Aanleg van retentiedaken

Door Guide Bâtiment ...
16 september 2016
Guide Bâtiment Durable: Réaliser des toitures stockantes
Leefmilieu Brussel
Rententiedaken maken het mogelijk om piekdebieten op te vangen en in zekere mate het regenwater te filtreren door het tijdelijk op te slaan zo dicht mogelijk bij de plaats van opvang. Het water wordt vervolgens afgevoerd door verdamping, evapotranspiratie of trage doorsijpeling naar een afvoer, afhankelijk van het bedoelde type dak.

Zo krijgt u een antwoord op uw vragen over de volgende thema’s of vraagstukken:

Array
Welke soorten retentiedaken bestaan er?