EPB: Bouwaanvraag ingediend vanaf 01/07/2017

Door BE LB
06 maart 2017
EPB: Bouwaanvraag ingediend vanaf 01/07/2017
Leefmilieu Brussel
Vooraleer te bepalen aan welke eisen u dient te voldoen, is het noodzakelijk te weten welke EPB-eenheden aanwezig zijn in uw project en welke de aard van de werken is.

Een EPB-eenheid is een verzamelinginfo-icon van aangrenzende lokalen die zich in hetzelfde beschermd volumeinfo-icon bevinden, en ontworpen of gewijzigd zijn om afzonderlijk gebruikt te worden. Zij dienen ook te beantwoorden aan de definitie van een EPB-bestemming.

 In de wetgeving EPB-werken bestaan er vier soorten werken:

  • De nieuwe eenheden: Een nieuwgebouwde of heropgebouwde eenheid.
  • De met nieuw gelijkgestelde eenheden: Een eenheid die het voorwerp vormt van constructiewerkzaamheden en/of afbraak- en heropbouwwerkzaamheden op minstens 75% van de warmteverliesoppervlakte, met plaasting en/of vervanging van alle technische installaties.
  • De zwaar gerenoveerde eenheden: Indien de werken meer dan 50% van de warmteverliesoppervlakte omvatten, met plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties.
  • De eenvoudig gerenoveerde eenheden: dit zijn verbouwingswerken dewelke een impact hebben op de energie-efficiëntie en die niet binnen de definitie van een zwaar gerenoveerde eenheid vallen.  

Welke zijn de EPB-eisen die uw project dient te respecteren?

De EPB-eisen die van toepassing zijn voor elke soort van werken werden hernomen in de samenvattende tabellen van de infofiche "2017 evoluties van de regelgeving EPB-werkzaamheden": op pagina's 7 en 8 voor de residentiële eenheden en op de pagina's 9 en 10 voor de niet-residentiële eenheden.