Energiepremies 2017: Wat is mijn categorie van aanvragers ?

Door BE LB
20 december 2016
Energiepremies 2017: Wat is mijn categorie van aanvragers ?
Leefmilieu Brussel
Er bestaan 3 categorieën van aanvragers : A, B en C. Of u nu een particulier of professional bent, er wordt op verscheidene manieren bepaald hoe u tot één van die categorieën behoort.

Er bestaan 3 categorieën van aanvragers :  A, B en C

Of u nu een particulier of professional bent, er wordt op verscheidene manieren bepaald hoe u tot één van die categorieën behoort.

Voor particulieren :

De categorie A is de standaardcategorie.

Sinds 2011 worden de energiepremies voor particulieren verhoogd in functie van hun belastbaar inkomen.

Natuurlijke personen (huisgezinnen) die ons hun aanslagbiljet van de belastingen en hun attest van gezinssamenstelling bezorgen, kunnen meer steun krijgen naargelang hun inkomsten ( categorie B of C ).

De berekening van de inkomsten van het gezin is de som van de inkomsten van ieder meerderjarig persoon in de gezinssamenstelling.

 

Inkomensgrens voor een alleenstaande

Inkomensgrens voor een samenwonende of koppel

A

(standaard voor iedereen)

Meer dan 67.050,72€

Meer dan 82.050,72€

B

Tussen 33.525,36 en 67.050,72€

Tussen 48.525,36 en 82.050,72€

C

Minder dan 33.525,36€

Minder dan 48.525,36€

Deze inkomensgrenzen worden:

  • verhoogd met 5.000 €, als alle leden van het huisgezin jonger dan 35 jaar zijn.
  • verhoogd met 5.000 € per persoon ten laste vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.

Categorie C – Voorkeurcategorie

Natuurlijke personen die een van de onderstaande statuten hebben, vallen onder categorie C.

C - Voorkeurcategorie