Energiepremies 2017: Hoe dient u een premieaanvraag in ?

Door BE LB
20 december 2016
Energiepremies 2017: Hoe dient u een premieaanvraag in ?
Leefmilieu Brussel
Op 15 september 2016 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het energiepremiestelsel 2017 goedgekeurd. Het totale budget van 22 miljoen euro en de voornaamste financiële, technische en administratieve voorwaarden blijven behouden.

1. Informeer u over de technische en administratieve voorwaarden

Vóór de werkzaamheden, lees de algemene voorwaarden en de technische voorwaarden zeer aandachtig. Vraag de aannemer de technische informatie in het bestek te vermelden wanneer u hem ontmoet.  Bepaalde premies vereisen specifieke documenten.  Verzeker u ervan dat de professioneel die de werken/studie uitvoert u alle garanties kan geven over de afgifte van die documenten.  

2. De werken/studies uitvoeren

Installatie van een uitrusting/apparaat of uitvoering van werkzaamheden die op de lijst van premies staan door een professioneel. Verzeker u ervan dat de technische voorwaarden worden nageleefd en neem foto's van de werf vóór, tijdens en na de werkzaamheden. 

3. De premieaanvraag voorbereiden

Stel uw dossier voor het aanvragen van de premie(s) samen na de uitvoering van de studie of de werkzaamheden. Vraag de professioneel het attest van de aannemer in te vullen en te ondertekenen en alle nodige stukken te bezorgen indien deze nog niet bij de saldofactuur werden gevoegd.

4.  De premieaanvraag indienen

De aanvraag moet worden ingediend binnen max. 12 maanden (de poststempel of e-mail geldt als bewijs) na de datum van de laatste factuur (saldofactuur) m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden of de in aanmerking komende investeringen (en niet de datum van de betaling van de factuur).

Opgelet: Dien uw dossier in binnen de gestelde termijn, zelfs indien uw dossier onvolledig is. Wanneer deze termijn verstreken is, zal de aanvraag onontvankelijk zijn.

Alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van uw premieaanvraagdossier worden gedetailleerd in de overeenkomstige premiegids

Bezorg uw premieaanvraagformulier

Energiepremies - Leefmilieu Brussel

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel.