Een gebouw ontwerpen dat de sociale interactie bevordert

Concevoir un bâtiment favorable au développement des relations humaines
Leefmilieu Brussel
Maatregelen invoeren om het aangenaam samenleven te bevorderen, de interactie en solidariteit tussen de gebruikers van een gebouw te stimuleren en voor iedereen ongehinderde toegang tot en verkeer binnen het gebouw mogelijk te maken.

Picto_Portal_MankindEnvironment Menselijke omgeving

2 dossiers met acties ter bevordering van uitwisselingen binnen het gebouw en tussen het gebouw en zijn omgeving, waarbij ook wordt verzekerd dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is

➩ Context