Een fotovoltaïsch project ontwerpen

Door BE LB
21 mei 2015
Een fotovoltaïsch project ontwerpen
Leefmilieu Brussel
Aangepast aan jouw profiel van elektriciteitsconsumptie, zal je fotovoltaïsche installatie je elektriciteit leveren van een hernieuwbare energiebron en zonder uitstoot van broeikasgassen, en dit gedurende zowat 25 jaar: een rendabele en efficiënte investering die een goede voorbereiding vereist!

Evalueer je elektriciteitsverbruik

Uw elektriciteitsrekening vertelt u hoeveel elektriciteit u jaarlijks verbruikt. Een analyse van jouw elektrische apparatuur en jouw gebruikspatronen stelt je in staat om een inschatting te doen van je verbruiksprofiel over een bepaalde tijdsperiode.

Door je elektriciteitsbehoeften en jouw verbruiksprofiel te kennen, kun je de winstgevendheid van uw zonne-installatie optimaliseren. Door jouw fotovoltaïsch systeem zal je minder elektriciteit dienen aan te kopen bij jouw elektriciteitsleverancier en het is raadzaam om jouw elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk in lijn te brengen met jouw fotovoltaïsche productie. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde elektrische verbruiken programmeerbaar (de productie van warm water, jouw vaatwasmachine, wasmachine, het opladen van de batterij van jouw elektrische fiets, enz.).

Analyseer je gebouw

De productiviteit van je installatie hangt in grote mate af van de oriëntatie van het gebouw. Controleer vooral:

  • De oriëntatie: idealiter moeten de panelen naar het zuiden gericht zijn. Een zuidoostelijke en zuidwestelijke oriëntatie veroorzaken een daling t.o.v. een optimale oriëntatie van 5%, voor een oriëntatie pal oost of voor pal west zelfs 20%. Echter, een oriëntatie oost-west die respectievelijk de productie in de ochtend of de late middag verhoogd, kan interessant zijn om het rechtstreeks verbruik van de fotovoltaïsche productie te optimaliseren.
  • Beschaduwing: onderzoek de omgeving, want de schaduw van palen, bomen of gebouwen op de panelen veroorzaakt een aanzienlijke vermindering van het rendement.
  • De mogelijke helling: de beste hellingshoek in België om maximaal voordeel te halen uit jaarlijkse zonnestraling bedraagt ongeveer 35° ten opzichte van de horizon.
  • De grootte van je dak: je hebt minimum 8 tot 10 m2 bruikbaar dakoppervlak nodig voor een zonneinstallatie.
  • De toestand van je dak: als je eraan denkt om je dak in de komende vijf jaar te vervangen, wacht dan zolang met de installatie van je zonnepanelen. Zorg er ook voor dat de isolatie van je dak in orde is vóór de installatie van fotovoltaïsche panelen.

Opgemerkt dient te worden dat het aanbod sterk is uitgebreid en de panelen momenteel in allerhande vormen zijn te verkrijgen : ze kunnen op de meeste daken geïnstalleerd worden, zelfs op platte of glazen daken, en ze zijn compatibel met groendaken. De panelen kunnen ook als volwaardig bouwmateriaal geïntegreerd worden in gevels, vensters, zonneweringen, enz. In dit geval spreekt men van « Building Integrated Photovoltaics » of BIPV.