De Vlaamse Schrijnwerker 97: vlakglasrecyclage

Door CBBH CCBC
30 september 2015
De Vlaamse Schrijnwerker 97: vlakglasrecyclage
Confédération Construction Bruxelles-Capitale
De Vlaamse Schrijnwerker 97 besteedt in een kort dossier meer aandacht aan de recyclage van vlakglas. Ontdek hier de volledige publicatie.

De bouwsector krijgt steeds vaker te maken met vlakglas in de vorm van ramen. Die sluipen, door hun verbeterde eigenschappen door de jaren heen, steeds meer en vaker in gebouwen. Bij nieuwbouw moet er dus veel nieuw glas geplaatst worden, maar bij renovatie gaat het oude glas er uit. Wat moet je daar als aannemer mee aanvangen? 

De afvalberg groeit en de grondstoffen slinken. Dat is kort samengevat de huidige situatie van heel wat materialen en grondstoffen. Om het tij te keren is recyclage in de bouwsector van groot belang. Nieuwbouw en renovatie zijn namelijk verantwoordelijk voor 40 % van de wereldwijde materiaalstromen. De verwachtingen zijn bovendien nog impressionanter, want het materiaalverbruik zou tegen 2050 toenemen tot een drievoud van de nu gebruikte materialen.

Vlakglasrecyclage is een schoolvoorbeeld van de zogenaamde materiaalkringloop. Dit slaat op de levenscyclusinfo-icon van een materiaal, vanaf de ontginning, over de verwerking, tot recyclage voor hergebruik. Glas is namelijk recycleerbaar en wordt al decennia ingezameld om te verwerken tot nieuwe glasproducten. De aanwezigheid van glas in bouwwerken wordt bovendien steeds belangrijker. Verbeterde eigenschappen zoals de isolatiewaarde maken dat glas een geliefd materiaal is en vaak voorkomt.  

Lees meer over dit onderwerp via deze link (pagina 6)