De projectoproep “Be circular – Be Brussels 2017”

Door BE BE _ LB
08 maart 2017
L’appel à projets "Be circular – Be Brussels 2017"
Bruxelles Environnement
De projectoproep “be circular – be brussels” gaat hier om een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten voordele van Brusselse zelfstandigen en bedrijven, om hun creatief potentieel te ondersteunen en om in Brussel economische activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor het milieu en voor de lokale werkgelegenheid, denkend vanuit een circulaire economie.

Voor de projectoproep “be circular – be brussels” werd een budget uitgetrokken van 1,5 miljoen €directe steun per jaar:

Voor wie? 

  • Alle bedrijven, KMO’s, ZKO’s, zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven … die economische activiteiten uitoefenen in Brussel.

Voor wat?

  • Elke aanpak of elk project dat innoverend is of dat bedoeld is om uw corebusiness te laten evolueren naar meer duurzaamheid,  en dat verband houdt met één van deze vier thema’s:
  • 3R: Réparer, Réutiliser, Recycler (Herstellen, Hergebruiken, Recycleren) alle sectoren samen, met bijzondere aandacht voor textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, alsook speelgoed en meubilair.
  •  Voedingssector (behalve landbouwproducten)
  •  Bouwsector
  •  Nieuwe economische modellen van de circulaire economie

Om wat te ontvangen?

  • Een specifieke financiële steun van het Gewest;
  • Hulp bij de aanvraag van alle ondersteunende diensten voor de bedrijven van het Gewest
  • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet bij informatiecampagnes, seminaries enz.