De Pre-design tool

Door BE LB
20 september 2016
De Pre-design tool
Leefmilieu Brussel
Voor de projecten van nieuwe en nieuw gelijkstelde residentiële eenheden, raadt Leefmilieu Brussel aan om vanaf de schets zich te verzekeren dat de architecturale keuzes (oppervlakte en oriëntatie van de beglaasde oppervlakken, compactheid, ...) en technische keuzes (type warmteproductie, ...) aan de 2015 EPB-eisen kunnen voldoen.

Hiervoor heeft Leefmilieu Brussel een Excelbestand  "EPW-pre-design" ter beschikking gesteld dat dankzij een beperkte invoer de inschatting, of het voorgenomen ontwerp aan de 2015 EPB-eisen zal voldoen, toelaat. Aan de hand van een bibliotheek met verschillende configuraties geeft de tool de mogelijkheid om uw project snel te optimaliseren.  Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid en omwille van snelheidsredenen kunnen echter niet alle mogelijkheden die de EPW-berekeningsmethode biedt in de tool geïmplementeerd worden. De beperkingen qua berekening worden beschreven in het vademecum “pre-design”, hieronder beschikbaar.  

De grootteordes die door de tool worden bepaald (berekende waardes en maximum toegelaten waardes), zijn:

  • De netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV);
  • Het specifieke primaire energieverbruik (PEV);
  • De oververhitting.

Pas op, desondanks dat Leefmilieu Brussel veelvuldige verificaties heeft uitgevoerd, kan Leefmilieu Brussel niet garanderen dat de resultaten van de berekeningen die door de pre-designtool worden uitgevoerd exact overeenstemmen met de resultaten van de EPB-software. Eenmaal het ontwerp is opgesteld aan de hand van de pre-designtool, moet het gevalideerd worden aan de hand van een invoer in de EPB-software. De enige reglementaire EPB-tool is de EPB-software. Het pre-design-Excelbestand wordt enkel als een hulpmiddel bij het ontwerpen ter beschikking gesteld van de gebruikers. Leefmilieu Brussel is niet aansprakelijk voor elk gebruik van het pre-designbestand.