De Duurzame Wijk. Het summum van ecologisch en economisch wonen. Informatiebron voor duurzaam bouwen : Van theorie naar praktijk.

Door CSTC WTCB
12 augustus 2014
Le Quartier Durable. Le summum de l’habitation écologique et économique. Source d'information pour la construction durable : De la théorie à la pratique.
WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Met ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem lanceert Wienerberger, fabrikant van keramische bouwmaterialen en -oplossingen, een opvallend pioniersproject: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek wordt aangepakt, en dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Gesteund op een toekomstgerichte visie met respect voor de Belgische bouwtraditie. Bij de aanleg van de wijk wordt gestreefd naar ecologisch en energiezuinig wonen en er wordt dan ook maximaal met duurzame materialen en oplossingen gewerkt. Daarnaast wordt een verantwoord nabuurschap nagestreefd. Dit unieke en innovatieve project zet dan ook, volledig in lijn met de Belgische bouwtraditie, de standaard voor duurzaam wonen in de toekomst.

Een doordachte inplanting

De Duurzame Wijk wordt aangelegd in een bestaande en bebouwde woonzone om geen bijkomende drukinfo-icon te leggen op de schaarse vrije gronden en het bestaande stedelijke weefsel verder te densifiëren. Ook de oriëntatie en de groeninplanting zijn belangrijk. De bestaande biodiversiteitinfo-icon op de site wordt behouden en waar mogelijk zelfs nog versterkt door het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin/park. Zo blijven waardevolle bomen behouden op de site, wat ook nog eens de kosten drukt.

Meer mobiliteit = meer levenskwaliteit

Een ander voorbeeld van een doordachte inplanting, is de nabijheid van een kinderopvang, een basisschool, winkels en het openbaar vervoer. Zo blijft de wagen vaker thuis staan, en niet in de file. De grote fietsluifel komt goed van pas. Goed voor het milieu en de portefeuille.

Aandacht voor de biodiversiteit

Bij de ontwikkeling van De Duurzame Wijk trachten we de biodiversiteit te laten toenemen. Meer natuur, en meer soorten natuur. Dat heeft twee voordelen: de omgeving wordt nog groener en aangenamer, en we kunnen waterinfiltratie koppelen aan de toegenomen biodiversiteit. Een ecologische win-winsituatie, zeg maar.

Zelfbedruipend met water

Verantwoord omgaan met water houdt in dat een duurzaam project geen verdere belasting van het rioleringsnet teweeg brengt of met andere woorden hemelwaterneutraal is en dat het drinkwaterverbruik zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Low-impact materialen

Het spreekt voor zich dat in een project als De Duurzame Wijk ook de nodige aandacht besteed wordt aan de juiste constructiewijze en materiaalkeuze, opnieuw met een zo breed mogelijke kijk op duurzaamheid. Naast de ecologische eigenschappen van een materiaal zijn ook de economische aspecten van de gekozen constructiewijze en de materialen van belang bij een duurzame keuze. Omdat een massieve constructie met keramische bouwmaterialen op beide vlakken zeer goed scoort, was de keuze om keramische producten zoveel mogelijk in te zetten in dit project dan ook voor de hand liggend. Het zijn betaalbare producten met een uitzonderlijk lange levensduurinfo-icon en ze zorgen voor een onderhoudsvrije gebouwschil. Door lokale productie blijft de milieubelasting voor transport minimaal. Keramische producten zijn bewezen bio-ecologische bouwmaterialen, hiervan getuigen de verschillende ecolabels die ze dragen: natureplusinfo-icon, C2C, DUBOkeur. Naast de duurzame producten van Wienerberger wordt in dit project zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die een type I-ecolabel dragen.

Duurzaam leefcomfort

Duurzaam wonen is in de eerste plaats comfortabel en gezond wonen. Om het gewenste comfortniveau in De Duurzame wijk te bereiken, wordt er bijzondere aandacht besteed aan thermisch en akoestisch comfortinfo-icon, binnenluchtkwaliteit, levenslang wonen en toegankelijkheid. Het thermisch comfort werd in deze massieve zero-energiewoningen volledig dynamisch gemodelleerd en oververhitting wordt vermeden via passieve en robuuste maatregelen in een slim ontwerp. Er is een optimaal evenwicht gezocht tussen nuttige zonnewinsten en maximale daglichttoetreding in de woningen. De massieve keramische draagstructuur biedt niet enkel voordelen op het vlak van thermische inertieinfo-icon en vochthuishouding, maar is ook de ideale oplossing om te voldoen aan de huidige akoestische eisen. Voor de kwaliteit van de binnenluchtinfo-icon wordt rekening gehouden met de drie belangrijkste parameters: de relatieve luchtvochtigheidinfo-icon, het CO2-niveau én de zogenaamde Vluchtige Organische Componenten (VOC’s). Deze hebben een belangrijke impact op de keuze van de afwerkingsmaterialen.  

Energiezuiniger dan ooit

De Duurzame Wijk zal uitsluitend bestaan uit zeer lage energiewoningen waarbij de resterende energie voor ruimteverwarming, sanitair warm water en elektrisch hulpverbruik wordt afgedekt door hernieuwbare energieinfo-icon. Deze woonentiteiten zullen bovendien geclusterd gebouwd worden. Het resultaat: een optimale compactheidinfo-icon, wat het energiegebruik nog meer zal doen afnemen.

Kostenoptimaal ontwerp

Betaalbaarheid vormt een essentieel bestanddeel van duurzaam bouwen. Als een woning niet betaalbaar is, is ze ook niet sociaal duurzaam.
In De Duurzame Wijk krijgt dit thema dan ook de nodige aandacht. Betaalbaarheid is een aandachtspunt in elke fase van het ontwerp- en bouwproces. Elke beslissing heeft een impact op de kostprijs. Het begint bij de keuze en de ligging van de bouwgrond, de inplanting van de woningen op het terrein, de bouwmethode, de keuze van de materialen en de technieken.
Kiezen voor een betaalbare massieve constructie met keramische materialen van Wienerberger met een lange levensduur is in deze optiek een kostenoptimale en duurzame keuze.