Databank voor milieuproductverklaringen (EPD)

Door Portail / Portaal
07 maart 2017
Base de données pour déclarations environnementales de produits (EPD)
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Fabrikanten die een milieuboodschap willen aanbrengen op hun product(en) moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en die registreren in deze databank.

Ook fabrikanten die producten zonder milieuboodschap op de markt brengen, kunnen gebruik maken van de databank om hun LCA te declareren.
De databank is publiek toegankelijk; dat wil zeggen dat ook architecten, overheden of consumenten (een gedeelte van) de gegevens in de databank kunnen raadplegen.

Documents

Belgisch EPD programma

De FOD Volksgezondheid heeft een set van regels en procedures vastgelegd om een EPD op te stellen voor de Belgische context. Ze baseert zicht hiervoor op Koninklijk Besluit Milieuboodschappen en Europese en internationale normen. Voor meer informatie over de werking en de referentiedocumenten verwijzen we naar de webpagina van het B-EPD programma.

Wat zijn de voordelen van een EPD?

  • een volledig en objectief zicht op de milieu-impactinfo-icon van uw product
  • een beter inzicht in uw productieproces waardoor u verbetertrajecten kan opstellen
  • een correcte evaluatie van bouwproducten: niet enkel op productniveau, maar ook op gebouwniveau én met specifieke data
  • de gewesten zullen deze federale databank gebruikeninfo-icon voor hun rekenmodule om de milieu-impact van bouwproducten op gebouwniveau te berekenen.