Circulaire economie of de herontdekking van de basiswaarden van de bouw.

Door CSTC WTCB
16 mei 2017
L'économie circulaire ou la redécouverte des valeurs de base de la construction.
WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
De circulaire economie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp dat alle economische sectoren, met inbegrip van de bouwsector, aanbelangt. Ieder heeft hiervoor zijn eigen definitie, van de meest eenvoudige tot de meest wetenschappelijke. Zij die houden van eenvoud en klaarheid, stellen dat « circulaire economie een economisch concept is dat kadert binnen het streven naar duurzame ontwikkeling en dat tot doel heeft om goederen en diensten te produceren zonder daarbij al te veel grondstoffen, water en andere energiebronnen te gebruiken en te verspillen ».

De circulaire economie staat bijgevolg diametraal tegenover het lineaire model dat overheerst sedert de opkomst van de industrialisatie en dat steunt op « ontginning, productie, consumptie en eliminatie ».
« Da's niets nieuws onder de zon », zal u misschien zeggen. De bouwsector heeft immers niet gewacht op dit nieuwe concept om zijn afval te beheren en te recycleren. Vandaag de dag wordt inderdaad bijna 90 % van al het afval gerecycleerd, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel grondstoffen gebruikt worden. Volgens de Europese Commissie wordt ongeveer de helft van alle gewonnen materialen en ongeveer één derde van het waterverbruik opgeslorpt door het bouwen en uitbaten van gebouwen. Ondanks de inspanningen die reeds gedaan werden om de energetische efficiëntie van onze gebouwen te verbeteren, blijft de bouwsector een grootgebruiker van grondstoffen en energie (40 % van de vraag in Europa), terwijl hij tegelijkertijd verantwoordelijk is voor 36 % van de CO2-uitstoot en voor 40 % van al het afval.
Hoe is deze situatie tot stand gekomen en over welke middelen beschikken we om uit deze impasse te geraken? Dit is precies waarover het ging tijdens dit seminarie dat in maart jongstleden georganiseerd werd door het WTCB in samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en Innoviris. De drie volgende thema's kwamen hierbij achtereenvolgens aan bod:
• circulair ontwerpen en circulair bouwen
• urban mining
• circulaire economische modellen.
Elk thema werd gevolgd door een debat waarbij de deelnemers - voor het merendeel bouwprofesionnelen - hun visie gaven over de economische uitdagingen en opportuniteiten van de circulaire economie.