Brussel, een pionier op het vlak van circulaire economie

Door Portail / Portaal
23 oktober 2017
Bruxelles, pionnière en économie circulaire
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
Sinds 2016 is er een kleine circulaire revolutie aan de gang in Brussel. Ook al is de aanpak nog niet doorgedrongen tot alle lagen van de ondernemerswereld, toch is er sprake van een groeiende dynamiek en tal van projecten die ernaar streven om goed te zijn voor zowel het milieu als de maatschappij, en tegelijk economische rendabiliteit voor ogen houden.

Inderdaad, Brussel is een pioniersgewest en behoort sinds maart 2016 tot de eersten met een gewestelijk programma voor circulaire economie. Het is overigens daaruit dat Parijs inspiratie geput heeft bij de opstelling van haar plan voor circulaire economie voor 2017-2020, zoals mevrouw Antoinette Guhl, medewerkster van het Stadhuis van Parijs, meldde tijdens de eerste jaarlijkse BECIRCULAR-conferentie van september dit jaar.

Wat is circulaire economie precies?

Vaak wordt gedacht dat circulaire economie ‘gewoon’ bestaat uit recycling van materialen afkomstig van afgedankte installaties of producten. Dat is echter slechts een heel klein onderdeel van de oplossing en gebeurt pas in allerlaatste instantie! Waarom? Omdat volgens deze visie afgedankte installaties en producten beschouwd worden als afval, terwijl er geen sprake meer is van afval in het concept van circulaire economie.

Afgedankte producten worden beschouwd als hulpbronnen waarvan men zal proberen de levensduurinfo-icon te verlengen. Daarom krijgen principes zoals hergebruik en reparatie voorrang op recycling. Zo wordt de materiaalketen korter en dat is voordelig voor het milieu omdat recyclingprocedés vaak veel energie en water verbruiken, en een grotere impact hebben op het milieu dan de stappen voor hergebruik of reparatie. Binnen het concept van circulaire economie wordt gepoogd om de toegevoegde waarde waarover een product initieel beschikt, zo volledig mogelijk te behouden en zelfs bijkomende waarde te creëren of aan ‘upcycling’ te doen.

En dat is niet alles. Het gaat niet alleen om beheer van producten of installaties die minder goed presteren, maar ook om de wijze waarop waarde aangeboden wordt aan klanten. In die zin wordt de waardeketen volledig opnieuw bekeken om het gebruik van grondstoffen zowel tijdens de productie als het gebruik te optimaliseren, wat een compleet nieuwe aanpak vormt. Dat kan concreet door producten te delen onder meerdere klanten via een deelplatform of een abonnement op een item dat gedeeld wordt met meerdere klanten.

Het valt dus gemakkelijk te begrijpen dat circulaire economie de waarde van hulpbronnen probeert te behouden of zelfs te verhogen. Downcyclinginfo-icon is daarbij geen optie.