Bodemverontreiniging: wijzigingen in de regelgeving sinds deze zomer

Door Portail / Portaal
07 september 2017
Pollution du sol : du neuf du côté de vos obligations depuis cet été
Portail Construction Durable / Portaal Duurzame Bouwen
De regelgeving inzake het beheer van verontreinigde bodems werd gewijzigd in functie van 3 sleutelwoorden: vereenvoudiging, snellere procedures en meer financiële middelen. De nieuwe bepalingen zijn in juli 2017 van kracht geworden.

Veel economische actoren krijgen vroeg of laat te maken met de problematiek rond bodemverontreiniging. In Brussel wordt deze problematiek sinds 2004 geregeld door specifieke reglementaire bepalingen. De huidige regelgeving is gebaseerd op een ordonnantie die in 2009 aangenomen werd door het Gewest. Die ordonnantie werd onlangs gewijzigd om de lessen te integreren die naar voren kwamen uit meer dan 10 jaar beheer van verontreinigde bodems in Brussel.