Bodemverontreiniging: Nuttige documenten

Door BE LB
07 september 2016
Bodemverontreiniging: Nuttige documenten
Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel stelt de nuttige documenten ter beschikking.
  • Lozingsnormen in het kader van saneringswerken en risicobeheersmaatregelen (.pdf)
  • Hulpmiddel voor het bepalen van het gevaarlijk karakter van een verontreinigde afgegraven grond (.pdf) en (.xls)
  • Type voorwaarden voor behandelingswerf van verontreinigde bodem (.pdf)
  • Brudalex (.pdf)