Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Door BE LB
15 juli 2013
Maximiser la biodiversité
Leefmilieu Brussel
De plaats versterken die op het perceel aan de natuur toegekend wordt - bebouwde en onbebouwde oppervlakken - door de aanwezige ecosystemen te diversifiëren om het aantal aanwezige dieren- en plantensoorten te verhogen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende acties voor om de biodiversiteitinfo-icon op het perceel te maximaliseren:

  • De voorkeur geven aan tuinen in volle grond, vochtige gebieden en gemengde hagen
  • Perceelafbakeningen voorzien die de fauna doorlaten
  • Een compostinstallatie, opgehoogde gewassen... overwegen

➩ Uitdagingen