Asbest herkennen

Door BE LB
16 december 2014
Asbest herkennen
Leefmilieu Brussel
Zit er asbest in  jouw gebouw? Als het vóór 1998 werd gebouwd, is dat mogelijk. Is het recenter, dan bevat het waarschijnlijk geen asbest aangezien de productie van asbesthoudende materialen sinds dat jaar verboden is.

Waar kan zich asbest bevinden? 

Asbesthoudende materialen kunnen zowat overal verborgen zitten, vermengd met andere materialen (zoals cement). Er kan asbest zitten in:

  • structuurelementen (daken, plafonds, muren, muurbekledingen…);
  • functionele elementen (raamdorpels, schoorstenen…);
  • technische installaties (warmte-isolerend materiaal, Dichtingen in verwarmingsketels en liftremmen …).

Asbesthoudende materialen herkennen en een asbestinventaris opmaken

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen of een materiaal al dan niet asbest bevat tenzij het materiaal voorzien is van de vermelding NT (New Technology), die de afwezigheid van asbest waarborgt. Neem in geval van twijfel een staal, duid de plaats van de staalname aan en laat het staal analyseren door een erkend laboratorium.

U moet de asbesthoudende materialen inventariseren als u werkzaamheden plant waarbij ze kunnen worden beschadigd en deeltjes in de lucht kunnen vrijkomen. In dat geval bent u verplicht het asbest volgens de regels van het vak te (laten) verwijderen vóór het begin van de werken.

Het opstellen van een nauwkeurige asbestinventaris is verplicht voor de volgende werven:

  • sloping van een gebouw of kunstwerk met een oppervlakte van meer dan 500 m²;
  • verbouwing met een oppervlakte van meer dan 500 m²;
  • verwijdering of inkapseling van asbest.

Als een vergunning nodig is, dient u de inventaris bij uw aanvraag te voegen. Opgelet: gebruik het asbestinventaris model opgelegd door de Brusselse wetgeving (.pdf)