Wegenwerken

20 van 49 resultaten

09 maart 2015
Publicatie
+
Gestion de l'eau de pluie dans l'espace public : cas concrets

Regenwater in de openbare ruimte: voorbeelden

Leefmilieu Brussel
Deze publicatie wil aantonen dat het beheer van het regenwater aan de bron perfect doenbaar, ook binnen een dicht verstedelijk weefsel. Op die wijze wenst het bij te dragen tot de realisatie van dit soort multifunctionele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals dat als doelstelling door de Brusselse Regering, in 2008, in het Regenplan werd vooropgesteld: de negatieve gevolgen compenseren die de toenemende verstedelijking heeft op de cyclus van het (regen)water.
01 december 2014
Artikel
+
Bodemverontreiniging: Procedures

Bodemverontreiniging: Procedures

Leefmilieu Brussel
Twee verschillende procedures voor het onderzoek en het beheer van verontreinigde bodems zijn van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun doelstelling? Een overzicht geven van de verschillende stappen waarmee u een eventuele verontreiniging op het spoor komt en behandelt. Deze procedures creëren een ondubbelzinnige structuur en vereenvoudigen de stappen die u moet zetten.
06 augustus 2014
Artikel
+
Cellule Jeunes et Enseignement

Cel Jongeren & Onderwijs

Confederatie Bouw
De Cel Jongeren & Onderwijs is de interface tussen bedrijven en de onderwijswereld. Wij proberen oplossingen te vinden voor de zowel kwantitatieve als kwalitatieve tekorten aan arbeidskrachten waarmee u kampt in uw bedrijf. Gesterkt door onze samenwerkingsverbanden met zowel private als publieke instellingen bereiden wij de bouwplaatsen van morgen voor. Deze dienstverlening wordt u aangeboden door de CBB-H.
06 augustus 2014
Artikel
+
Cellule Eau

Cel Water

Confederatie Bouw
Vragen over wateropdrachten in Brussel: grijs netwerk en blauw+ netwerk? Aarzel niet om contact op te nemen met de adviseur voor kosteloze service op maat, beschikbaar voor alle bouwbedrijven. De cel Water is een dienstverlening aangeboden door de Confederatie Bouw Brussel-Hoofstad met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Pagina's