Het akoestische ontwerp van locaties met muziek : Hoe zulke zalen goed in hun omgeving integreren ?

Door formationsbatid...
27 oktober 2017
Conception acoustique des lieux diffusant de la musique : Comment assurer une bonne intégration de la salle dans son environnement ?
BE/LB
Tijdens dit seminarie zal een antwoord worden gegeven op deze vragen en zullen de aandachtspunten, aan de hand van voorbeelden, worden toegelicht voor dit type van projecten. U zal ook meer vernemen hoe u fouten bij het ontwerp kan vermijden om de leefbaarheid van die locaties te waarborgen. Ook zal de link worden gelegd met de reglementering over « versterkt geluid » die vanaf 21 februari 2018 in werking zal treden.

Een feestzaal, concertzaal, discotheek, bar … of een gewone polyvalente zaal, het zijn allemaal locaties waarvoor er van bij het ontwerp goed over de akoestiek moet worden nagedacht. Zo kan men bij de exploitatie problemen vermijden! Zeker in het dichtbebouwde Brussel is dit een belangrijk aandachtspunt.

  • Hoe isoleer ik de zaal om problemen met de buurt te vermijden ?
  • Hoe richt ik de zaal in voor een optimaal akoestisch comfortinfo-icon voor het publiek en de muzikanten ?
  • Welke geluidsnormen bestaan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Deelname : 20 €. Dit seminarie komt overeen met 3 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

 

 

Informatie over de seminaries Duurzaam Bouwen: http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo

Inschrijvingen : klik hier

Contact : opleidingendubo@leefmilieu.brussels