Bouwwerven : ervaringen delen

Door formationsbatid...
30 maart 2018
Chantiers : Partage d’expériences
Leefmilieu Brussel
Bij gebouwen die hoge energieprestatiesmoeten halen, kunnen de talrijke eisen deuitvoering aardig complex maken. Een goedevoorbereiding en de nodige informatievan de diverse actoren zijn van primordiaalbelang om de doelstellingen te bereiken.
  • Welke middelen inzetten voorafgaand aande werken om fouten te voorkomen?
  • Hoe de integratie van de technieken plannenom de prestaties van de gebouwschilniet in het gedrang te brengen?
  • Wat zijn de aandachtspunten bij het uitwerkenvan de details om een optimaleuitvoering van de thermische isolatie enluchtdichtheid te verzekeren?

Dit seminarie zal u helpen bij de voorbereidingen het beheer van uw toekomstigebouwwerven dankzij de talloze oplossingengebaseerd op concrete gevallen.
Vrijdag 30 maart · 9u-16u30